Schimmeldiagnostiek

Een schimmelnagel is een vervelend en veel voorkomend probleem en doet zich meestal voor op de nagels van de voeten. Hoewel minder vaak voorkomend, ook op nagels van de handen kan een schimmel zich vestigen. Afwijkingen aan nagels kunnen zich op heel veel verschillende manieren manifesteren. Bij een schimmelnagel zie je vaak een verkleuring, brokkeling of verdikking. Andere oorzaken voor een afwijkende structuur van de nagels zijn o.a. psoriasis, medicijngebruik of interne aandoeningen.
Om er zeker van te zijn of het om een schimmel gaat is het verstandig om een schimmeldiagnostiek uit te voeren, een schimmel is namelijk niet met het blote oog te herkennen. Ook huidschilfers kunnen onderzocht worden, het is niet altijd duidelijk of het een huidschimmel is of bijvoorbeeld eczeem. 
Voor het toepassen van de schimmeldiagnostiek sta ik geregistreerd bij het Universitair Medisch Centrum St. Radboud in Nijmegen en ben ik bevoegd om de schimmeldiagnostiek uit te voeren. De kosten van het onderzoek in het laboratorium worden door de zorgverzekeraar vergoed (valt wel in het eigen risico) mits de huisarts daar toestemming voor geeft. Hiervoor kan ik een verzoek met de benodigde informatie naar de huisarts sturen. De kosten van mijn werk (afname, administratie en behandelplan) zijn voor eigen rekening.
Het werkt als volgt: op verantwoorde wijze neem ik een stukje van de aangedane nagel en/of huid (biopt) af en doe dit in een potje. Het pakketje inclusief ingevuld formulier stuur ik naar het laboratorium van het UMVC St. Radboud te Nijmegen afdeling Medische Microbiologie. Na ruim een week ontvang ik de uitslag in een rapport dat toegestuurd wordt via een beveiligde mail. De huisarts wordt eveneens op de hoogte gesteld. Naar aanleiding van de uitslag kan ik een behandeling voorstellen. Indien deze behandeling binnen een bepaalde periode onvoldoende resultaat oplevert, kunnen we dit aan een medisch pedicure of de huisarts voorleggen. Deze kan dan eventueel een andere behandeling voorschrijven. Zo ben je een stapje voor omdat regelmatig onnodig zware orale medicatie (antimycotica) wordt voorgeschreven.

schimmelnagel

Back to Top